Brelandská říše

RokUdálost
0Sjednocení kmenů v dolním brelandu a založení městského státu Ebrand
254Sjednocení městských států v údolí Brelandu v čele s městem Ebrand a jeho diktátorem Octaviem Sullou. Vzniká královsrví Breland.
400Brelandští osadníci se usazují na Ostrovském souostroví. Ostrovsko se stává součástí říše
512battle Bitva u Pompeji, Ostrovsko se osamostatňuje a vznikají tři království
548battle Bitva u Brodu, králobství Erie se stává součástí Brelandské republiky, svobodní obyvatelé Erie zradili krále a dobrovolně se přidali na stranu republiky
630Ze západu přichází přes hory kazatel Kristus. Jeho učení se rychle šíří především v Brelandské republice
672Oficiálním náboženstvím v Brelandské republice se stává Kristova víra, založena církev Kristova říše, vznikají Puritáni - vyznavči Kristovy víry neuznávající státem říyenou církev
730Puritáni jsou vyhnáni z Brelandu na sever a zakládají za hranicemi Erie vlastní republiku Zelensko
Hlavní kněz Kristovy říše Trakch Conelius osnovuje sesazení sénátu a pomocí fanatických věřících se stává neomezeným vládcem Brelandu - přiděluje si titul principus
Republika se mění na říši. Cornelius zakládá Společnost Brelandkého moře, pomocí které ovládá všechen námořní obchod v Brelandkém moři a stává se tak nejbohatším vládcem v známém světě.

Poslední změna: 27. dubna 2005